Tanıtım

Bölümümüz

Dersin Tarihçesi
 

Günümüzde Türkiye'deki bütün üniversitelerde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi, Atatürk'ün bizzat verdiği direktifle Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okutulmakta olan bir derstir. İlk olarak 1925 yılında Ankara Adliye Hukuk Mektebinde Mahmut Esat Bozkurt, "İhtilaller Tarihi" adıyla verdiği derslerde; Türk İnkilâbı'nın özellikleri anlatılmış, diğer devrim hareketleriyle Türk İnkilabı’nın karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde bir İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün ve Ankara'da Hukuk Fakültesi'ne bağlı İnkılâp Kürsüsü'nün kurulmasıyla yeni bir ivme kazanılmıştır. Yapılan ilk hazırlıklara göre Enstitüsü derslerinin dört bölümde verilmesi planlanmıştır. İnkilâbın askeri ve iç siyasi meselelerle ilgili kısmını Recep Peker, hukuk kısmını Mahmud Esad Bozkurt, dış siyasete ait konuları Yusuf Hikmet Bayur ve iktisat bölümünü de Yusuf Kemal Tengirşek okutacaktı. Bu plana göre 4 Mart 1934'te devrin Maarif Vekili Yusuf Hikmet Bayur İstanbul'da, 8 Mart 1934'te Mahmud Esad Bozkurt Ankara'da, 12 Mart 1934'te Kemal Tengirşek İstanbul'da derslere başlamıştır.

Türk İnkılâp Tarihi dersinin sorumluluğu 15 Nisan 1942'de kabul edilen 4204 sayılı kanunla Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ne bağlı kurulan "Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü"ne verilmiştir. Dersin adı da "İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi" olarak değiştirilerek fakülte ve yüksekokullarda zorunlu ders haline getirilmiştir.

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra dersin içeriğinde bir takım değişiklikler yapılmış, fakültelerde iki sömestri, yüksekokullarda bir yıl olarak okutulması kararlaştırılmıştır. 20 Mart 1968'de toplanan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü danışma kurulunun kararıyla dersin adı bu kez "Türk Devrim Tarihi" olarak değiştirilmiştir.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında dersin adı tekrar değiştirilerek "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" yapılmış, bu arada dersin içeriğinde de bir takım değişikliklere gidilmiş ve yeni esaslar çerçevesinde bir ders kitabı hazırlanmıştır. Ardından 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, bütün Yüksek Öğretim Kurumlarında okutulması zorunlu bir ders olması kabul edilmiştir. 1990 yılında ise dersin süresi yeniden 1 ders yılına indirilmiştir.

Üniversitemizde, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının talepleri durumunda, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 5-i(zorunlu ortak dersler) derslerinin Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren, Üniversitemiz birimlerinin büyük bir bölümünde, Bölümümüz dersleri, 02.08.2013 tarihinde hazırlanan, "Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi" çerçevesinde, uzaktan eğitim yöntemiyle verilmeye başlanmıştır.


Bölüm Başkanlığımız ve Sekreteryamız Güzel Sanatlar Fakültesi Personel giriş katındadır. Bölüm sekreteri: Alaatdin GÜVENATEŞ Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.