Misyon ve Vizyon

Bölümümüz

BÖLÜM HAKKINDA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, üniversitemiz bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini yürütmek üzere, Yüksek Öğretim Kurulunun 26.1.1995 tarihli kararına istinaden, 13.9.1995 tarihinde kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini yönetecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaçlarına ulaşılabilecek doğrultuda gerçekleştirilmesini sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında akademik çalışmalar gerçekleştirmek bölümün amaçları içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda bölüm başkanlığımız, kendi alanı dâhilindeki konularda seminer, panel, konferans vs. etkinliklerde bulunma ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek gibi bilimsel, kültürel ve sosyal görevleri de üstlenmiştir.

BÖLÜM AMACI

Üniversitemiz bünyesindeki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü'nün amacı, lisans ve ön lisans birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin yürütülmesidir. Temelde modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş şartlarının ve özelliklerinin anlaşılabilmesi için; Türk milletini Kurtuluş Savaşı yapmak durumunda bırakan şartlarla, Kurtuluş Savaşının hangi şartlarda ve hangi ilkeler çerçevesinde gerçekleştiğini ve devletin hangi esaslar üzerine kurulduğunu kavratmak; böylece devletin kuruluş felsefesini bilen, devletinin ve milletinin temel değerlerine saygılı bireyler yetiştirmek; Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyetini kurarken yaptığı inkılâplarla, cumhuriyetin dayandığı temel ilkelerin nasıl ortaya çıktığını kavratmak; gençliğin bu ilkeler doğrultusunda, milletiyle bütünleşmiş bireyler olarak, çağdaş dünyada etkin yer edinebilecek seviyeye gelmesini sağlamaktır.

Bölüm Başkanlığımız ve Sekreteryamız Güzel Sanatlar Fakültesi Personel giriş katındadır. Bölüm sekreteri: Alaatdin GÜVENATEŞ Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.