TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Dersin Hedefleri
 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİNİN HEDEFLERİ

Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı Türk İnkılâbı'nın ruhunu ve hedeflerini kavrayacak ve geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Derslerde bu maksatla öğrencilerin aşağıdaki yetenekleri kazanmaları hedeflenmektedir:

1. Dünyadaki değişim modelleri ile Osmanlı modernleşmesi ve Atatürk öncülüğündeki değişimin özelliklerini karşılaştırabilme.

2. Türk milletinin çağdaş medeniyetten geri kalmasının sebeplerini analiz edebilme.

3. Sömürgecilik ve Sanayi devriminden sonra uluslararası ilişkilerde meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini açıklayabilme.

4. Çağdaş dünyanın şekillenmesinde etkili olan temel kavramları açıklayabilme.

5. Osmanlı modernleşmesinin aşamalarını ve özelliklerini bilebilme.

6. Türkiye toprakları üzerinde emelleri olan emperyalist devletlerle, Türkiye’yi parçalamak isteyen bölücü unsurları tanıyabilme.

7. Türkiye’nin kuruluşunu sağlayan Milli Mücadelede birlik ve beraberliğin dayandığı millî ve manevî değerleri bilme; bu değerlere sahip çıkma şuuruna erişebilme.

8. Milli mücadeleyi başaran kahramanlara şükran ve bağlılık hislerine sahip olma.

9. Türkiye’nin kuruluşunu sağlayan ve uluslararası hukukunu belirleyen anlaşmaları analiz edebilme.

10. Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için yaptığı inkılâplarla kurulan çağdaş düzenin temel ilkelerini (Atatürk İlkeleri) açıklayabilme.

11. Gençliğin Türkiye’nin millî, demokratik, laik, sosyal ve çağdaş hukuk ilkelerine dayalı kuruluş değerlerine bağlı bireyler olması.

12. Gençliğin dünyadaki gelişmeleri takip eden, devletinin ve milletinin çağdaş dünyada etkin olması için yapılması gerekenleri uygulayabilen bireyler olması.

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.